website security

Herroepingsrecht

U wilt een bestelling terugsturen binnen 14 dagen?

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van de ontvangst van het product. U heeft vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product daadwerkelijk terug te sturen. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in de originele verpakking geretourneerd worden. Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening. Wij zullen het aankoopbedrag inclusief eventuele verzendkosten die door u zijn betaald tijdens de initiele bestelling terugbetalen.

Aanmelden kunt u het makkelijkste doen door een email te sturen naar sales@rally-motor.nl en hierbij uw gegevens en bestelnummer te vermelden. Wij zullen u dan de verzendinstructies doen toekomen en eventueel adviseren wat de goedkoopste verzendoptie is voor u. U kunt eventueel ook gebruik maken van onderstaande modelformulier:

 

 

 
 
Modelformulier voor herroeping
 
 
Modelformulier voor herroeping
 
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
 
* Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
 
* Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*
 
* Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 
* [Naam consumenten(en)]
 
* [Adres consument(en)]
 
* [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.